Quick Search

Job Details

Export Sales Manager

Manufacturing

Ho Chi Minh

Negotiable

1. Trách nhim :

-         Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về doanh số của Khối Kinh doanh Xuất khẩu.

-         Định hướng xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, ngắn hạn khối KD XK

-         GDKD cập nhật tình hình sản lượng và giá cả của đối thủ, định kỳ 6 tháng/

-         Nghiện cứu phát triển sản phẩm mới, đề xuất phương án đầu tư và tăng trưởng doanh thu hằng nắm

-         Đề xuất chính sách kinh doanh phù hợp cho từng vị trí và đối tượng khách hàng chiến lược cụ thể.

-         Lập kế hoạch và giám sát thực hiện KPI kinh doanh của công ty.

-         Báo cáo kết quả thực hiện KPI hằng tháng

-         Xây dựng và thực hiện đúng ngân sách hoạt động của Khối Kinh doanh Xuất khẩu.

-         Quản lý nhân viên;  giao chỉ tiêu, hạn mức cho nhân viên dưới quyền thực hiện công tác bán hàng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; 

-         Trực tiếp giao dịch, đàm phán với khách hàng trên nguyên tắc đảm bảo sự hài hòa về lợi ích cho Công ty và khách hàng để thiết lập các điều khoản và điều kiện của hợp đồng như giá cả, điều kiện, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng, phương thức giao hàng…. 

-         Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Xây dựng mối quan hệ với đối tác và mở rộng thị trường mục tiêu.

-         Tổ chức xử lý hoạt động khiếu nại của khách hàng.

-         Kiểm soát việc giao hàng đúng và đủ số lượng, tối thiểu hóa chi phí vận chuyển .

-         Xây dựng và hoàn thiện các chính sách kinh doanh xuất khẩu (chính sách phát triển thị trường, chính sách phát triển thương hiệu, chính sách giá, chiết khấu,..) phục vụ hiệu quả cho chiến lược phát triển Công ty.

-         Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn người kế thừa cấp quản lý và nhân viên.

-         Tạo lập tinh thần hợp tác, đồng đội, phối hợp tốt giữa các nhân viên trong bộ phận và trong công ty

-         Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất

-         Trao đổi và bàn bạc với BGĐ thống nhất giá nguyên liệu áp dụng định kỳ (tuần/quý) cho khách hàng chiến lược, đảm bảo quyền lợi khách hàng và lợi nhuận mục tiêu kinh doanh

-         Tham gia đánh giá giá trị tồn kho (thành phẩm, bán thành phẩm) để lên kế hoạch bán hàng và phân bổ chủng loại sản phẩm ưu tiên giải tỏa nguyên liệu tồn kho

-         Đánh giá hiệu quả đơn hàng theo định kỳ 6 tháng/ lần và đàm phán khách hàng

Nghiên cứu định hướng phát triển sản phẩm mới, khách hàng mới, xây dựng KPI nhóm công việc cải tiến và phát triển 

Quyền hạn :

 1. Định biên nhân sự trong Khối kinh doanh xuất khẩu
 2. Phân công, bố trí nhân sự thực hiện thực hiện nhiệm vụ.
 3. Triển khai, kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện các quy định, quy chế của Công ty.
 4. Huấn luyện và đào tạo nhân viên mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.
 5. Đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật nhân viên, đề xuất tuyển dụng, đào tạo,..
 • Nam, nữ  – tuổi từ 30 – 55
 • Tốt nghiệp ĐH các ngành: Thương mại, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế, Quản trị kinh doanh…
 • Trên 03 năm kinh nghiệm cùng vị trí, hoặc Trưởng Phòng Kinh doanh thương mại quốc tế 
 • Thành thạo Anh Văn, ưu tiên có thêm các ngoại ngữ khác: Tiếng Trung, Tiếng Nhật…..
 •  Ưu tiên các ứng viên đã từng làm Kinh doanh xuất khẩu về lĩnh vực bao bì, nhựa hoặc các công ty sản xuất.
 • Hotline: (84)0938800127
 • Tel: (848) 39101126
 • Email: nga.vo@talentviet.com